Ostatnio

Z roku na rok zakupy w Internecie cieszą się coraz większą popularnością. Jest coraz mniej firm, które nie działają w internecie. W sieci możemy nabyć zarówno produkty jak i usługi.

Osobom, które nie miały doświadczenia z kupowaniem na odległość zawsze towarzyszy pewien niepokój, czy nie zostaną oszukane.

Więcej…

Nie bez powodu ludzie najchętniej odpowiadają na ogłoszenia, w których oferowane jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Ten rodzaj umowy jest najbardziej korzystny dla pracownika, ponieważ jej zawarcie wiąże się uzyskaniem konkretnych praw.

Przywileje te wynikają z kodeksu pracy, ustawy o minimalnym wynagrodzeniu oraz z przepisów wykonawczych. Normy te są dość ściśle określone, a ich stosowanie w istotny sposób ogranicza swobodę w ustaleniu zasad współpracy między pracownikiem a pracodawcą.

Więcej…

Postępowanie administracyjne ujmując w wąskim znaczeniu można określić jako procedurę administracyjną, natomiast w szerszym znaczeniu można powiedzieć, że jest to tryb działań organów administracji publicznej w sprawach dotyczących praw i obowiązków niepodporządkowanych im służbowo konkretnych podmiotów ( administracyjne prawo formalne).

Więcej…
Finanse - klasyfikacja

Finanse, czyli ogół procesów związanych z pieniądzem, możemy podzielić różnorodnie, w zależności od tego, czy weźmiemy pod uwagę kryterium przedmiotowe czy podmiotowe. Jeśli weźmiemy pod uwagę kryterium przedmiotowe, to dzieli się finanse ze względu na strumień, czyli na przepływ pieniężny.

Jest to podejście typowo dynamiczne. Z drugiej strony, dzieli się je również ze względu na stan pieniądza, czyli na zasoby i to z kolei jest podejście typowo statyczne. Poza tym, możemy również wziąć pod uwagę kryterium podmiotowe i tu mamy już określony podział finansów. Wyróżnia się finanse publiczne, finanse banków, przedsiębiorstw, finanse poszczególnych gospodarstw domowych czy też finanse ubezpieczeń.

Finansami publicznymi nazywamy finanse państwa oraz wszelkich organów terytorialnych i samorządowych. Finanse banków i przedsiębiorstw to finanse firmowe, gromadzone przez te instytucje. Z kolei finanse gospodarstw domowych to majątek i dochody każdego z nas, każdej rodziny. Dochody można pozyskiwać z pracy zawodowej jak i również z emerytury czy otrzymywanej renty.

 
Agencje ratingowe - przegląd

Agencje ratingoweKorzenie współczesnych agencji ratingowych liczą sobie ponad sto p

Rozsądne planowanie wydatków

Rozsądne planowanie wydatków może okazać się kluczem do sukcesu. Jak to robić, aby zawsze wyjść na plus?

Specjalista od finansów

Miłośnik matematyki i doradzania ma we współczesnym świecie nową alternatywę: może zostać specjalista od
    • Dopłaty z UE

      Uzyskanie współfinansowania z Unii Europejskiej to zabieg, który często może p...