Ostatnio

Z roku na rok zakupy w Internecie cieszą się coraz większą popularnością. Jest coraz mniej firm, które nie działają w internecie. W sieci możemy nabyć zarówno produkty jak i usługi.

Osobom, które nie miały doświadczenia z kupowaniem na odległość zawsze towarzyszy pewien niepokój, czy nie zostaną oszukane.

Więcej…

Nie bez powodu ludzie najchętniej odpowiadają na ogłoszenia, w których oferowane jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Ten rodzaj umowy jest najbardziej korzystny dla pracownika, ponieważ jej zawarcie wiąże się uzyskaniem konkretnych praw.

Przywileje te wynikają z kodeksu pracy, ustawy o minimalnym wynagrodzeniu oraz z przepisów wykonawczych. Normy te są dość ściśle określone, a ich stosowanie w istotny sposób ogranicza swobodę w ustaleniu zasad współpracy między pracownikiem a pracodawcą.

Więcej…

Każdy kolejny rok kalendarzowy pracy rodzi nowe roszczenia pracownika o możliwość wykorzystania urlopu wypoczynkowego. Jego długość zależy przede wszystkim od długości zatrudnienia oraz wielkości etatu, który posiada.

W tym względzie bierze się pod uwagę ogólny czas pracy świadczony przez daną osobę, we wszystkich miejscach jej pracy łącznie.

Więcej…
Gwarancje wynikające z umowy o pracę

Nie bez powodu ludzie najchętniej odpowiadają na ogłoszenia, w których oferowane jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Ten rodzaj umowy jest najbardziej korzystny dla pracownika, ponieważ jej zawarcie wiąże się uzyskaniem konkretnych praw.

Przywileje te wynikają z kodeksu pracy, ustawy o minimalnym wynagrodzeniu oraz z przepisów wykonawczych. Normy te są dość ściśle określone, a ich stosowanie w istotny sposób ogranicza swobodę w ustaleniu zasad współpracy między pracownikiem a pracodawcą.

Osoby zatrudnionej w oparciu o umowę o pracę dotyczą przepisy o minimalnym wynagrodzeniu. Obecnie wynosi ono 1750 zł brutto, a kwota ta zmienia się raz w roku. Ponadto, pracownik może liczyć na dodatkowe pieniądze m. in, za godziny nadliczbowe, niewykorzystany urlop, pracę w porze nocnej.

W przeciwieństwie do umów o charakterze cywilnoprawnym (umowa o dzieło, umowa zlecenie), umowa o pracę nakłada na pracodawcę obowiązek udzielenia pracownikowi płatnego urlopu wypoczynkowego. Jest on uzależniony od stażu pracy i wynosi 20 albo 26 dni w ciągu roku.

Dodatkowe gwarancje mają kobiety. W przypadku ciąży mogą one skorzystać z: urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz z urlopu rodzicielskiego. Dzięki temu rozwiązaniu matka może opiekować się dzieckiem i nie wracać do pracy nawet przez rok. Dodatkowo karmiąca piersią pracownica ma prawo domagać się dodatkowej przerwy w pracy, ale tylko jeśli jej dobowy wymiar czasu pracy przekracza 6 godzin; Gdy karmi ona jedno dziecko, należy jej udzielić dodatkowo dwóch półgodzinnych przerw w pracy. Co ważne, musimy wliczyć je do czasu pracy.

W uprzywilejowanej pozycji ustawodawca stawia również osoby zwolnione z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Pracownikowi w takiej sytuacji należy wypłacić odprawę. Jej wysokość jest ściśle związana z wysokością dotychczasowego wynagrodzenia i okresu zatrudnienia i wynosi maksymalnie równowartość trzymiesięcznego wynagrodzenia. Warto pamiętać o tym, że pracownik w okresie wypowiedzenia może wziąć 2 dni płatnego wolnego na szukanie pracy.

 
List motywacyjny - jak go napisać?

List motywacyjnyDokumenty aplikacyjne składają się zazwyczaj z CV, formularza aplika

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?

Pomyślna rozmowa kwalifikacyjnaOdpowiednie przygotowanie do rozmowy k

Prawo spadkowe - kto i kiedy może odrzucić spadek?

PrawoBól jaki niesie śmierć bliskiej osoby jest często nie do opisania. Dodatkowo, traumatycz