Ostatnio

Z roku na rok zakupy w Internecie cieszą się coraz większą popularnością. Jest coraz mniej firm, które nie działają w internecie. W sieci możemy nabyć zarówno produkty jak i usługi.

Osobom, które nie miały doświadczenia z kupowaniem na odległość zawsze towarzyszy pewien niepokój, czy nie zostaną oszukane.

Więcej…

Nie bez powodu ludzie najchętniej odpowiadają na ogłoszenia, w których oferowane jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Ten rodzaj umowy jest najbardziej korzystny dla pracownika, ponieważ jej zawarcie wiąże się uzyskaniem konkretnych praw.

Przywileje te wynikają z kodeksu pracy, ustawy o minimalnym wynagrodzeniu oraz z przepisów wykonawczych. Normy te są dość ściśle określone, a ich stosowanie w istotny sposób ogranicza swobodę w ustaleniu zasad współpracy między pracownikiem a pracodawcą.

Więcej…

Postępowanie administracyjne ujmując w wąskim znaczeniu można określić jako procedurę administracyjną, natomiast w szerszym znaczeniu można powiedzieć, że jest to tryb działań organów administracji publicznej w sprawach dotyczących praw i obowiązków niepodporządkowanych im służbowo konkretnych podmiotów ( administracyjne prawo formalne).

Więcej…
Jak zostać instruktorem jazdy?

Instruktor jazdyAby zostać instruktorem jazdy należy ukończyć odpowiedni kurs. Trwa on dwieście godzin i kończy się egzaminem. Jego pomyślne zdanie uprawnia do wykonywania zawodu nauczyciela jazdy.

Instruktor jazdy - zawód dla kogo?

Instruktor jazdy przygotowuje kursantów do egzaminu na prawo jazdy. Musi zatem sam być bardzo dobrym kierowcą, obeznanym jak nikt inny z przepisami ruchu drogowego. Kandydat na takie stanowisko powinien lubić prowadzenie samochodu oraz ogólnie tematy związane z motoryzacją.

Jest to całkiem przyjemna praca, która ma regulowany czas pracy. Dzień zaczyna się zazwyczaj około godziny siódmej lub ósmej i trwa tradycyjnie osiem godzin. Czasem zdarzają się jednak przypadki, gdy instruktor umawia się ze swymi uczniami na jazdę wczesną porą lub wieczorem - w zależności od prośby samego kursanta. Wszystko jest kwestią uzgodnienia.

Instruktor jazdy to nie tylko nauczyciel. Powinien on wykazywać się odpowiednim podejściem do kursantów oraz zrozumieniem tego, iż każdy w innym tempie i w inny sposób przyswaja wiedzę. Inaczej podejść trzeba do młodego człowieka, inaczej do starszej osoby. Nauczyciel jazdy to trochę też swoistego rodzaju psycholog, który musi dobrać sposób nauki zgodny z możliwościami o zdolnościami danego ucznia.

Nie wolno zapominać także o tym, iż instruktor jazdy to praca związana ze sporym stresem. Odpowiada on przecież za bezpieczeństwo swoje i innych uczestników ruchu drogowego. Autem, w którym siedzi kieruje niedoświadczony i początkujący kierowca - instruktor musi być cały czas maksymalnie skoncentrowany, by zareagować w razie niebezpieczeństwa w odpowiednim momencie. A wszystko to odbywa się podczas jednoczesnego nauczania kursanta. Nie jest to zatem wcale takie proste, na jakie może się z początku wydawać.

Kto może zostać instruktorem jazdy?

Kiedyś wymagania związane z przyszłymi kandydatami na instruktorów jazdy były o wiele większe niż obecnie. Wymagane było między innymi co najmniej średnie wykształcenie, dziś nie jest to już wymagane. Instruktorem można zostać nawet po szkole podstawowej. Istotne jest jedynie ukończenie wspomnianego już wcześniej kursu i zdanie egzaminu. To znacznie ułatwia drogę do zawodu.

Pamiętać jednak należy o tym, iż jest to zawód niezwykle odpowiedzialny. Wymaga on także ciągłego kontaktu z ludźmi i zdolności interpersonalnych. Dlatego ważne jest, by nauczyciele jazdy były osobami elokwentnymi, które zdolne są do utrzymania konwersacji na odpowiednim poziomie.

Aby być dobrym instruktorem trzeba także być po prostu dobrym nauczycielem. Brak umiejętności przekazywania wiedzy, dawania porad i wskazówek nie pozwoli na skuteczne nauczanie kursantów. A to od przekazywanej wiedzy zależy powodzenie na egzaminie na prawo jazdy, a także - co istotne - bezpieczeństwo przyszłego kierowcy w ruchu drogowym. Warto być świadomym tej bardzo dużej odpowiedzialności.

Instruktor jazdy - wymagania formalne

Instruktorem zostaje się po pomyślnym zdaniu egzaminu na instruktora. Trzeba również co najmniej od trzech lat kierować pojazdem objętym szkoleniem. Kandydat na instruktora nie może być także karany wyrokiem sądu tudzież orzeczeniem kolegium. Instruktor musi być również wpisany do ewidencji instruktorów, która prowadzona jest przez odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania starostę.

Po zdaniu egzaminu i spełnieniu wszystkich wyżej wymienionych formalności utrzymuje się legitymację instruktora. Jej wydanie objęte jest stosowną opłatą. Starosta, który wpisuje danego instruktora do odpowiedniej ewidencji nadaje mu numer uprawnień. Musi o tym fakcie dodatkowo powiadomić stosowną jednostkę. Ta wskazywana jest zaś przez ministra odpowiedzialnego za sprawy transportu.

Na tym kończą się wszelkie wymagania stawiane instruktorom jazdy. Jak widać, droga do zawodu nie należy wcale do wyjątkowo trudnych lub skomplikowanych.

 
Zakres obowiązków prawników

PrawnikKażdy, kto ukończył studia prawnicze stoi następnie przed wyborem dalszej ścieżki zawo

Stres przed wystąpieniami publicznymi - jak sobie z nim radzić?

StresStres przed wystąpieniami publicznymi odczuwa bardzo duża część osób - zarówno tych, którz