Ostatnio

Z roku na rok zakupy w Internecie cieszą się coraz większą popularnością. Jest coraz mniej firm, które nie działają w internecie. W sieci możemy nabyć zarówno produkty jak i usługi.

Osobom, które nie miały doświadczenia z kupowaniem na odległość zawsze towarzyszy pewien niepokój, czy nie zostaną oszukane.

Więcej…

Nie bez powodu ludzie najchętniej odpowiadają na ogłoszenia, w których oferowane jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Ten rodzaj umowy jest najbardziej korzystny dla pracownika, ponieważ jej zawarcie wiąże się uzyskaniem konkretnych praw.

Przywileje te wynikają z kodeksu pracy, ustawy o minimalnym wynagrodzeniu oraz z przepisów wykonawczych. Normy te są dość ściśle określone, a ich stosowanie w istotny sposób ogranicza swobodę w ustaleniu zasad współpracy między pracownikiem a pracodawcą.

Więcej…

Postępowanie administracyjne ujmując w wąskim znaczeniu można określić jako procedurę administracyjną, natomiast w szerszym znaczeniu można powiedzieć, że jest to tryb działań organów administracji publicznej w sprawach dotyczących praw i obowiązków niepodporządkowanych im służbowo konkretnych podmiotów ( administracyjne prawo formalne).

Więcej…
Korekta zeznania podatkowego PIT

Korekta zeznania podatkowegoKorekta deklaracji podatkowej - zeznania podatkowego PIT

Składanie zeznań (deklaracji) podatkowych leży w obowiązku każdego podatnika. Ponosi on odpowiedzialność za złożoną deklarację podatkową. Co jednak w sytuacji, w której dostrzegliśmy błąd w złożonym już dokumencie lub omyłkowo pominęliśmy jakieś dochody?

Tu z pomocą pojawia się pojęcie korekty zeznania podatkowego PIT.

Czas na złożenie korekty PIT

Czas na złożenie korekty do deklaracji podatkowej płatnik ma 5 lat. Jest to naprawdę dużo czasu na poprawne uregulowanie należności ze Skarbem Państwa. Jednak sytuacja nie jest o tyle bajkowa jak się na pierwszy rzut oka może wydawać. Najlepszym rozwiązaniem dla płatnika jest sytuacja, w której orientuje się on o zaistniałej pomyłce i od razu składa stosowną korektę. Gorzej, jeżeli uprzedzi nas Urząd Skarbowy przeprowadzając kontrolę i wykryje nieprawidłowości.

Odpowiedzialność za zeznanie podatkowe

Płatnik, którego dotyczyło zeznanie podatkowe ponosi całkowitą odpowiedzialność zarówno za złożoną deklarację, jak również za wyliczoną wartość podatku, oraz odprowadzanie zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych. Co ciekawe, deklarując chęć aby to pracodawca rozliczył się w naszym imieniu, odpowiedzialność za złożoną deklarację dochodową również spoczywa na naszych barkach. W sytuacji tej należy pamiętać aby dokładnie sprawdzić czy dokument został poprawnie wypełniony, a żadne źródło zarobku nie zostało pominięte. Z jednej strony może wydawać się to niesprawiedliwe. Skoro pracodawca rozlicza się w naszym imieniu dlaczego mamy ponosić konsekwencję jego błędu. Otóż jak wspomnieliśmy już na samym początku pod obowiązek podatkowy podlega każdy płatnik, skoro deklaracja dotyczy nas bezpośrednio zobowiązani jesteśmy sprawdzić jej poprawność ponieważ bezpośrednio dotyczy ona właśnie naszej osoby oraz pozyskanych przez nas dochodów.

Na jakim druku składa się korektę zeznania podatkowego PIT?

Korektę do deklaracji podatkowej składamy na tym samym druku na jakim złożyliśmy pierwszy dokument. Kluczowa różnica polega na zaznaczeniu w odpowiednim polu, że jest to korekta złożonego już PIT-u. Następnie należy dokument wypełnić poprawnie, uwzględniając wcześniejsze błędy lub pominięcia.

Do poprawnie wypełnionej korekty zeznania podatkowego zobowiązani jesteśmy załączyć jeszcze jeden dokument, o którym wiele osób zapomniana. Mowa o formularzu ORD-ZU. Druk ten jest o tyle istotny, że zamieszamy w nim opis przyczyny składania korekty. W skrócie - jakie okoliczności wpłynęły na pojawienie się błędu oraz co było jego powodem. Wypełniając ten formularz pamiętajmy o rzetelnym i szczegółowym uzasadnieniu zaistniałej okoliczności, ponieważ poprawnie wypełniony druk uchroni nas przed nieprzyjemnymi konsekwencjami ze strony administracji skarbowej.

Pamiętajmy, że złożenie korekty zeznania podatkowego obejmuje nie tylko zaistniałe błędy na rzecz Skarbu Państwa. Korektę złożyć możemy również w sytuacji gdy zapomnieliśmy o uwzględnieniu przysługującej nam ulgi podatkowej, nie przekazaliśmy, a chcieliśmy przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego lub popełniliśmy istotną literówkę.

W sytuacji, w której w wyniku korekty zaobserwowana zostanie niedopłata, winną należność zobowiązani będziemy wpłacić do Skarbu Państwa w określonym terminie. Jeżeli zaś z korekty wyniknie zwyżka, nadpłacony podatek zostanie zwrócony.

 
Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości

Wywłaszczenie nieruchomościProces wywłaszczanie nieruchomości przebiega w k

Doba życia na kredyt

PożyczkaDziś wiele osób żyje na kredyt i jest to codzienność dużej liczby rodzin. Ludzie biorą kredy

Domowe finanse

Aby sprawnie zarządzać domowymi finansami, przyda się przede wszystkim dobry plan.
    • Dopłaty z UE

      Uzyskanie współfinansowania z Unii Europejskiej to zabieg, który często może p...