Ostatnio

Z roku na rok zakupy w Internecie cieszą się coraz większą popularnością. Jest coraz mniej firm, które nie działają w internecie. W sieci możemy nabyć zarówno produkty jak i usługi.

Osobom, które nie miały doświadczenia z kupowaniem na odległość zawsze towarzyszy pewien niepokój, czy nie zostaną oszukane.

Więcej…

Nie bez powodu ludzie najchętniej odpowiadają na ogłoszenia, w których oferowane jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Ten rodzaj umowy jest najbardziej korzystny dla pracownika, ponieważ jej zawarcie wiąże się uzyskaniem konkretnych praw.

Przywileje te wynikają z kodeksu pracy, ustawy o minimalnym wynagrodzeniu oraz z przepisów wykonawczych. Normy te są dość ściśle określone, a ich stosowanie w istotny sposób ogranicza swobodę w ustaleniu zasad współpracy między pracownikiem a pracodawcą.

Więcej…

Postępowanie administracyjne ujmując w wąskim znaczeniu można określić jako procedurę administracyjną, natomiast w szerszym znaczeniu można powiedzieć, że jest to tryb działań organów administracji publicznej w sprawach dotyczących praw i obowiązków niepodporządkowanych im służbowo konkretnych podmiotów ( administracyjne prawo formalne).

Więcej…
Podmioty na rynku finansowym

Finanse są związane z działaniem rynku finansowego, czyli miejscem, gdzie dokonuje się wszelkich transakcji finansowych i obrotu pieniędzmi. Na rynku finansowym wyróżnia się wiele podmiotów.

Są to między innymi Skarb Państwa, ale również instytucje ubezpieczeniowe, samorządowe, przedsiębiorstwa jak i osoby fizyczne. Poza tym, podmiotami rynku finansowego są także fundusze emerytalne czy wszelkiego rodzaju zagraniczne podmioty finansowe.

Jeśli chodzi o strukturę rynku finansowego to możemy wyróżnić w niej trzy, naturalne segmenty,a mianowicie rynek walutowy, kapitałowy i pieniężny. Na rynku walutowym ma miejsce handle walutami, tam tworzy się również kurs walutowy, czyli specjalny przelicznik, którym posługujemy się przy wymianie pieniędzy na inną walutę.

Z kolei rynek kapitałowy to rynek, gdzie ma miejsce emitowanie akcji i obligacji. Wyróżnia się także rynek pieniężny, gdzie dokonuje się transakcji do jednego roku, czyli otwieranie i zamykanie lokat, depozytów albo innych produktów bankowych.

 
Agencje ratingowe - przegląd

Agencje ratingoweKorzenie współczesnych agencji ratingowych liczą sobie ponad sto p

Rozsądne planowanie wydatków

Rozsądne planowanie wydatków może okazać się kluczem do sukcesu. Jak to robić, aby zawsze wyjść na plus?

Specjalista od finansów

Miłośnik matematyki i doradzania ma we współczesnym świecie nową alternatywę: może zostać specjalista od
    • Dopłaty z UE

      Uzyskanie współfinansowania z Unii Europejskiej to zabieg, który często może p...