Ostatnio

Z roku na rok zakupy w Internecie cieszą się coraz większą popularnością. Jest coraz mniej firm, które nie działają w internecie. W sieci możemy nabyć zarówno produkty jak i usługi.

Osobom, które nie miały doświadczenia z kupowaniem na odległość zawsze towarzyszy pewien niepokój, czy nie zostaną oszukane.

Więcej…

Nie bez powodu ludzie najchętniej odpowiadają na ogłoszenia, w których oferowane jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Ten rodzaj umowy jest najbardziej korzystny dla pracownika, ponieważ jej zawarcie wiąże się uzyskaniem konkretnych praw.

Przywileje te wynikają z kodeksu pracy, ustawy o minimalnym wynagrodzeniu oraz z przepisów wykonawczych. Normy te są dość ściśle określone, a ich stosowanie w istotny sposób ogranicza swobodę w ustaleniu zasad współpracy między pracownikiem a pracodawcą.

Więcej…

Postępowanie administracyjne ujmując w wąskim znaczeniu można określić jako procedurę administracyjną, natomiast w szerszym znaczeniu można powiedzieć, że jest to tryb działań organów administracji publicznej w sprawach dotyczących praw i obowiązków niepodporządkowanych im służbowo konkretnych podmiotów ( administracyjne prawo formalne).

Więcej…
Ubezpieczenia
Co ubezpieczamy?

Ubezpieczenia są nowoczesnymi produktami, które dają nam wiele korzyści. Ubezpieczenie daje nam przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa, możemy poczuć się pewniej.

Możemy ja kupić poprzez zdecydowanie się na nowoczesne produkty, które pozwolą nam na zapewnienie sobie zabezpieczenia finansowego w razie różnych nieprzewidzianych sytuacjach.

Więcej…
 
Ubezpieczenia osobowe

Dzięki ubezpieczeniom osobowym możemy otrzymać fundusze na pokrycie kosztów, które wynikają z potrzeb człowieka po różnych wydarzeniach powodujących miedzy innymi chorobę czy kalectwo.

Można ubezpieczyć się od nieszczęśliwych wypadków, zarówno w domu jak i w pracy. Warto również ubezpieczać się na życie. Takie rozwiązanie daje nam poczucie tego, że po naszej śmierci nie zostawimy bliskich bez funduszy, chociażby na urządzenie godnego pochówku. Przedmiotem takiego ubezpieczenia może być zarówno życie osoby jak i jej stan zdrowia i doznane na nim uszkodzenia.

Więcej…
 
Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczyć możemy nie tylko siebie, ale również nasz majątek.

Ich głównym i zasadniczym celem jest pokrycie strat majątkowych w wypadku jakiejś szkody dla mienia. Wysokość takiego ubezpieczenia ustala się przy uwzględnieniu wartości mienia. Świadczeniem jest odszkodowanie, wypłacane po wystąpieniu danej szkody, na przykład po kradzieży samochodu, drobnej stłuczce, wypadku, po pożarze mieszkania, domu czy też zepsuciu się kosztownego sprzętu.

Więcej…
 

  • Dopłaty z UE

    Uzyskanie współfinansowania z Unii Europejskiej to zabieg, który często może p...