Ostatnio

Teraz większa liczba ludzi z chęcią odchodzi z pracy (zatrudnienia) w czyjejś firmie, żeby zrealizować swoje ukryte pragnienia o własnej działalności gospodarczej, własnej firmie.

Jeszcze niedawno ustąpienie ze stabilnej posady na rzecz sporej dozy niepewności, jaką jest prowadzenie własnej działalności gospodarczej, było traktowane za dość ryzykowne. Dziś też bardzo ryzykownym nadal jest, lecz ludzie zmierzają się z tym ryzykiem z wizją lepszego dni jutrzejszego.

Więcej…

Kariera zawodowa to dość popularne w ostatnich latach określenie, które bardzo często występuje w mediach. Mówiąc kariera zawodowa mamy na myśli pewną ścieżkę zawodową, która ma nas doprowadzić do takiego stanu, kiedy to będziemy wykonywać pracę zgodną ze swoimi predyspozycjami i będziemy także otrzymywać za nią godne pieniądze.

W zasadzie każdy z nas chciałby robić to, co lubi, jednak to szczęście obecnie mają tylko nie liczni. Rynek pracy w Polsce nie wygląda najlepiej.

Więcej…

W Polsce starając się o posadę zostajemy poinformowani, iż praca będzie wykonywana na umowę zlecenie albo będzie zrealizowane na podstawie umowy o dzieło.

Okoliczność opłacania robotnika na etacie na podstawie umowy o pracę to w dzisiejszych czasach właściciela firmy niemały koszt finansowy, toteż pracodawcy robią zmniejszenie zobowiązań, zatem zatrudniają pracownika na powyżej przedstawione umowy, co daje możliwość na oszczędzenie na na składkach ZUS.

Więcej…
Ubezpieczenia
Co ubezpieczamy?

Ubezpieczenia są nowoczesnymi produktami, które dają nam wiele korzyści. Ubezpieczenie daje nam przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa, możemy poczuć się pewniej.

Możemy ja kupić poprzez zdecydowanie się na nowoczesne produkty, które pozwolą nam na zapewnienie sobie zabezpieczenia finansowego w razie różnych nieprzewidzianych sytuacjach.

Więcej…
 
Ubezpieczenia osobowe

Dzięki ubezpieczeniom osobowym możemy otrzymać fundusze na pokrycie kosztów, które wynikają z potrzeb człowieka po różnych wydarzeniach powodujących miedzy innymi chorobę czy kalectwo.

Można ubezpieczyć się od nieszczęśliwych wypadków, zarówno w domu jak i w pracy. Warto również ubezpieczać się na życie. Takie rozwiązanie daje nam poczucie tego, że po naszej śmierci nie zostawimy bliskich bez funduszy, chociażby na urządzenie godnego pochówku. Przedmiotem takiego ubezpieczenia może być zarówno życie osoby jak i jej stan zdrowia i doznane na nim uszkodzenia.

Więcej…
 
Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczyć możemy nie tylko siebie, ale również nasz majątek.

Ich głównym i zasadniczym celem jest pokrycie strat majątkowych w wypadku jakiejś szkody dla mienia. Wysokość takiego ubezpieczenia ustala się przy uwzględnieniu wartości mienia. Świadczeniem jest odszkodowanie, wypłacane po wystąpieniu danej szkody, na przykład po kradzieży samochodu, drobnej stłuczce, wypadku, po pożarze mieszkania, domu czy też zepsuciu się kosztownego sprzętu.

Więcej…