Ostatnio

Teraz większa liczba ludzi z chęcią odchodzi z pracy (zatrudnienia) w czyjejś firmie, żeby zrealizować swoje ukryte pragnienia o własnej działalności gospodarczej, własnej firmie.

Jeszcze niedawno ustąpienie ze stabilnej posady na rzecz sporej dozy niepewności, jaką jest prowadzenie własnej działalności gospodarczej, było traktowane za dość ryzykowne. Dziś też bardzo ryzykownym nadal jest, lecz ludzie zmierzają się z tym ryzykiem z wizją lepszego dni jutrzejszego.

Więcej…

Kariera zawodowa to dość popularne w ostatnich latach określenie, które bardzo często występuje w mediach. Mówiąc kariera zawodowa mamy na myśli pewną ścieżkę zawodową, która ma nas doprowadzić do takiego stanu, kiedy to będziemy wykonywać pracę zgodną ze swoimi predyspozycjami i będziemy także otrzymywać za nią godne pieniądze.

W zasadzie każdy z nas chciałby robić to, co lubi, jednak to szczęście obecnie mają tylko nie liczni. Rynek pracy w Polsce nie wygląda najlepiej.

Więcej…

W Polsce starając się o posadę zostajemy poinformowani, iż praca będzie wykonywana na umowę zlecenie albo będzie zrealizowane na podstawie umowy o dzieło.

Okoliczność opłacania robotnika na etacie na podstawie umowy o pracę to w dzisiejszych czasach właściciela firmy niemały koszt finansowy, toteż pracodawcy robią zmniejszenie zobowiązań, zatem zatrudniają pracownika na powyżej przedstawione umowy, co daje możliwość na oszczędzenie na na składkach ZUS.

Więcej…
Zarządzanie a Business Intelligence

Zarządzanie a Business IntelligenceZarządzanie firmą a Business Intelligence.
W dobie gwałtownego rozwoju Internetu i równie intensywnego rozwoju technologii informatycznych, menedżerowie ciągle mają wybiórczą i cząstkową wiedzę o swoich firmach. Często nie mając obrazu całości muszą podjąć ważne decyzje w sposób intuicyjny.

Zauważyć tez można, że czasami nieumiejętnie korzystają z posiadanych informacji oraz ze informacje te są nieuporządkowane. Czynniki te sprzyjają rozwojowi BI w przedsiębiorstwach. Coraz częściej pada też pytanie nie, „po co?” tylko jak „skutecznie i sensownie” używać dostępnych rozwiązań. W branżach takich jak bankowość czy telekomunikacja, nowe technologie umożliwiają zdobycie trwałej przewagi nad konkurencją.

Zadania, jakie ma do wykonania kadra zarządzająca można podzielić na trzy obszary:

  1. Nadzór - wiąże się z podstawowymi działaniami związanymi z kierowaniem podwładnymi i kierowaniem podlegającymi procesami biznesowymi.
  2. Rozwiązywanie zadań, problemów dobrze ustrukturalizowanych (well-structured) - wiąże się z podejmowaniem decyzji rutynowych, powtarzalnych, takich gdzie nie jest konieczne rozpatrywanie każdego przypadku od początku. Opracowano do ich podejmowania ścisłe procedury. (np. ustalenie ceny sprzedaży przy znanym koszcie logistyki i cenie zakupu)
  3. Rozwiązywanie zadań, problemów źle ustrukturalizowanych (ill-structured) - wiąże się z podejmowaniem decyzji nieprogramowalnych dotyczących zwykle nowych spraw i podejmowanych w niepewności. W takich okolicznościach nie ma schematu postępowania i w związku z tym nieznane są następstwa podjętych decyzji. (np. podjęcie decyzji o przeniesieniu produkcji poza granice kraju).

Najczęściej zastosowanie BI ma miejsce w pierwszym i drugim obszarze. Jeśli chodzi o trzeci wymieniony obszar, choć uważany za najbardziej ciekawy jest on na etapie prób wsparcia metodami Business Intelligence. Żeby dobrze zrozumieć jak złożone jest to zagadnienie, należy dokładnie przeanalizować charakterystykę problemów dobrze i źle ustrukturalizowanych.

 
Zarządzanie marketignowe

Zarządzanie marketingoweOdpowiednie zarządzanie może stać się kluczem do suk

Jak założyć działalność gospodarczą?

Jak założyć działalność gospodarczą Jak założyć działalność gospodarczą - krok po kroku

Sprzątanie to konieczność

Sprzątanie to konieczność, zarówno w domu jak i w pracy. Do