Ostatnio

Z roku na rok zakupy w Internecie cieszą się coraz większą popularnością. Jest coraz mniej firm, które nie działają w internecie. W sieci możemy nabyć zarówno produkty jak i usługi.

Osobom, które nie miały doświadczenia z kupowaniem na odległość zawsze towarzyszy pewien niepokój, czy nie zostaną oszukane.

Więcej…

Nie bez powodu ludzie najchętniej odpowiadają na ogłoszenia, w których oferowane jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Ten rodzaj umowy jest najbardziej korzystny dla pracownika, ponieważ jej zawarcie wiąże się uzyskaniem konkretnych praw.

Przywileje te wynikają z kodeksu pracy, ustawy o minimalnym wynagrodzeniu oraz z przepisów wykonawczych. Normy te są dość ściśle określone, a ich stosowanie w istotny sposób ogranicza swobodę w ustaleniu zasad współpracy między pracownikiem a pracodawcą.

Więcej…

Postępowanie administracyjne ujmując w wąskim znaczeniu można określić jako procedurę administracyjną, natomiast w szerszym znaczeniu można powiedzieć, że jest to tryb działań organów administracji publicznej w sprawach dotyczących praw i obowiązków niepodporządkowanych im służbowo konkretnych podmiotów ( administracyjne prawo formalne).

Więcej…
Zarządzanie a Business Intelligence

Zarządzanie a Business IntelligenceZarządzanie firmą a Business Intelligence.
W dobie gwałtownego rozwoju Internetu i równie intensywnego rozwoju technologii informatycznych, menedżerowie ciągle mają wybiórczą i cząstkową wiedzę o swoich firmach. Często nie mając obrazu całości muszą podjąć ważne decyzje w sposób intuicyjny.

Zauważyć tez można, że czasami nieumiejętnie korzystają z posiadanych informacji oraz ze informacje te są nieuporządkowane. Czynniki te sprzyjają rozwojowi BI w przedsiębiorstwach. Coraz częściej pada też pytanie nie, „po co?” tylko jak „skutecznie i sensownie” używać dostępnych rozwiązań. W branżach takich jak bankowość czy telekomunikacja, nowe technologie umożliwiają zdobycie trwałej przewagi nad konkurencją.

Zadania, jakie ma do wykonania kadra zarządzająca można podzielić na trzy obszary:

  1. Nadzór - wiąże się z podstawowymi działaniami związanymi z kierowaniem podwładnymi i kierowaniem podlegającymi procesami biznesowymi.
  2. Rozwiązywanie zadań, problemów dobrze ustrukturalizowanych (well-structured) - wiąże się z podejmowaniem decyzji rutynowych, powtarzalnych, takich gdzie nie jest konieczne rozpatrywanie każdego przypadku od początku. Opracowano do ich podejmowania ścisłe procedury. (np. ustalenie ceny sprzedaży przy znanym koszcie logistyki i cenie zakupu)
  3. Rozwiązywanie zadań, problemów źle ustrukturalizowanych (ill-structured) - wiąże się z podejmowaniem decyzji nieprogramowalnych dotyczących zwykle nowych spraw i podejmowanych w niepewności. W takich okolicznościach nie ma schematu postępowania i w związku z tym nieznane są następstwa podjętych decyzji. (np. podjęcie decyzji o przeniesieniu produkcji poza granice kraju).

Najczęściej zastosowanie BI ma miejsce w pierwszym i drugim obszarze. Jeśli chodzi o trzeci wymieniony obszar, choć uważany za najbardziej ciekawy jest on na etapie prób wsparcia metodami Business Intelligence. Żeby dobrze zrozumieć jak złożone jest to zagadnienie, należy dokładnie przeanalizować charakterystykę problemów dobrze i źle ustrukturalizowanych.

 
Nowoczesne usługi księgowe dla firm

usługi księgowe - biuro rachunkoweProwadzenie księgowości dla wielu właścicieli fi

Assessment Center - specyfika centrum oceny

Assessment CenterPo raz pierwszy z metody Assessment Center - centrum

Wózki widłowe - rozwój, wykorzystanie, zastosowanie

Wózki widłowePierwsze wózki widłowe pojawiły się w latach dwudziestych ubi
    • Dopłaty z UE

      Uzyskanie współfinansowania z Unii Europejskiej to zabieg, który często może p...