Ostatnio

Teraz większa liczba ludzi z chęcią odchodzi z pracy (zatrudnienia) w czyjejś firmie, żeby zrealizować swoje ukryte pragnienia o własnej działalności gospodarczej, własnej firmie.

Jeszcze niedawno ustąpienie ze stabilnej posady na rzecz sporej dozy niepewności, jaką jest prowadzenie własnej działalności gospodarczej, było traktowane za dość ryzykowne. Dziś też bardzo ryzykownym nadal jest, lecz ludzie zmierzają się z tym ryzykiem z wizją lepszego dni jutrzejszego.

Więcej…

Kariera zawodowa to dość popularne w ostatnich latach określenie, które bardzo często występuje w mediach. Mówiąc kariera zawodowa mamy na myśli pewną ścieżkę zawodową, która ma nas doprowadzić do takiego stanu, kiedy to będziemy wykonywać pracę zgodną ze swoimi predyspozycjami i będziemy także otrzymywać za nią godne pieniądze.

W zasadzie każdy z nas chciałby robić to, co lubi, jednak to szczęście obecnie mają tylko nie liczni. Rynek pracy w Polsce nie wygląda najlepiej.

Więcej…

W Polsce starając się o posadę zostajemy poinformowani, iż praca będzie wykonywana na umowę zlecenie albo będzie zrealizowane na podstawie umowy o dzieło.

Okoliczność opłacania robotnika na etacie na podstawie umowy o pracę to w dzisiejszych czasach właściciela firmy niemały koszt finansowy, toteż pracodawcy robią zmniejszenie zobowiązań, zatem zatrudniają pracownika na powyżej przedstawione umowy, co daje możliwość na oszczędzenie na na składkach ZUS.

Więcej…
Zarządzanie marketignowe

Zarządzanie marketingoweOdpowiednie zarządzanie może stać się kluczem do sukcesu. Dla przedsiębiorstw funkcjonujących obecnie na rynku ogromne znaczenie ma skuteczne i prawidłowe zarządzanie marketingowe.

Czym jest zarządzanie marketingowe i jakie zasady są w nim najważniejsze?

Zarządzanie marketingowe to nic innego, jak proces planowania oraz realizacji poszczególnych pomysłów związanych z samym produktem lub usługą, kształtowaniem cen oraz promocji.

To również skuteczna dystrybucja towarów i usług oraz tak ważne we współczesnym marketingu dbanie o zaspokojenie potrzeb klientów firmy oraz potrzeb samego przedsiębiorstwa. O zarządzaniu marketingowym można mówić w sytuacji, w której jedna ze stron przyszłej wymiany (czyli transakcji kupna - sprzedaży) określa swe cele oraz środki, za pomocą których dotrze do drugiej strony i zachęci ją do podjęcia odpowiednich działań.

W takim ujęciu zarządzanie marketingowe to przede wszystkim analiza, planowanie oraz wdrażanie poszczególnych rozwiązań, które pozwalają na realizację celów. W procesie zarządzania marketingowego we współczesnym biznesie koniecznie trzeba uwzględnić pięć etapów, które są niezbędne w celu podjęcia odpowiednich działań oraz skutecznego rozwoju działalności gospodarczej. Pierwszym, bardzo ważnym etapem, jest analiza możliwości rynkowych. Ważne są tu odpowiednie informacje na temat otoczenia rynkowego oraz ich skuteczna analiza. Analizowany jest nie tylko rynek konsumentów, ale również działalność przedsiębiorstw konkurencyjnych.

Ważne są również badania związane z wyborem najlepszego rynku do działania oraz stworzenia atrakcyjnej oferty rynkowej. W badaniach tych najważniejsze jest zmierzenie atrakcyjności danego rynku oraz jego potencjału. Ważną rolę odgrywają również prognozy związane z przyszłym popytem oraz dokładna segmentacja rynku. Kolejny istotny etap polega już na projektowaniu strategii marketingowej. Tu koniecznie trzeba uwzględnić specyfikę i wymagania wybranego rynku docelowego.

Gdy strategia marketingowa jest już starannie zaplanowana, można przystąpić do odpowiednich działań, które dzięki dobrej taktyce pozwalają na jej realizację. Działalność marketingowa musi być nie tylko dobrze opracowana, ale również odpowiednio wdrożona i ciągle kontrolowana, co pozwala m.in. na określenie jej zyskowności i skuteczności.

 
Zarządzanie a Business Intelligence

Zarządzanie a Business IntelligenceZarządzanie firmą a Business I

Jak założyć działalność gospodarczą?

Jak założyć działalność gospodarczą Jak założyć działalność gospodarczą - krok po kroku

Sprzątanie to konieczność

Sprzątanie to konieczność, zarówno w domu jak i w pracy. Do