Ostatnio

Z roku na rok zakupy w Internecie cieszą się coraz większą popularnością. Jest coraz mniej firm, które nie działają w internecie. W sieci możemy nabyć zarówno produkty jak i usługi.

Osobom, które nie miały doświadczenia z kupowaniem na odległość zawsze towarzyszy pewien niepokój, czy nie zostaną oszukane.

Więcej…

Nie bez powodu ludzie najchętniej odpowiadają na ogłoszenia, w których oferowane jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Ten rodzaj umowy jest najbardziej korzystny dla pracownika, ponieważ jej zawarcie wiąże się uzyskaniem konkretnych praw.

Przywileje te wynikają z kodeksu pracy, ustawy o minimalnym wynagrodzeniu oraz z przepisów wykonawczych. Normy te są dość ściśle określone, a ich stosowanie w istotny sposób ogranicza swobodę w ustaleniu zasad współpracy między pracownikiem a pracodawcą.

Więcej…

Każdy kolejny rok kalendarzowy pracy rodzi nowe roszczenia pracownika o możliwość wykorzystania urlopu wypoczynkowego. Jego długość zależy przede wszystkim od długości zatrudnienia oraz wielkości etatu, który posiada.

W tym względzie bierze się pod uwagę ogólny czas pracy świadczony przez daną osobę, we wszystkich miejscach jej pracy łącznie.

Więcej…
Zarządzanie projektem

133W firmie bardzo ważne jest sprawne zarządzanie projektami.

Mogą nam to umożliwić nowoczesne programy komputerowe i oprogramowania z zakresu właśnie zarządzania nowymi projektami czy planowania ryzyka. Dzięki nim możemy oszacować z jakim ryzykiem wchodzimy w dane przedsięwzięcie, określić zakres projektu czy jego budżet.

System zarządzania projektami

Nowoczesne moduły obejmujące zarządzanie ryzykiem czy zarządzanie projektami sprawdzają się praktycznie w każdej firmie. W wielu przedsiębiorstwach wdraża się nowe produkty, testuje nowe technologie.

To wszystko wymaga opracowania szczegółowego projektu, od stworzenia jego planu poprzez wykonanie i napisanie raportu o całym działaniu. Wszystkie te etapy wspomaga nowoczesne zarządzanie projektami, które sprawia, że wiele etapów możemy skomputeryzować, co oszczędza czas i pieniądze. Zaletą takich programów jest łatwość obsługi i to, że możemy je wykorzystywać wielokrotnie, do różnych projektów. Wiele firm bardzo chwali sobie te nowatorskie narzędzia, które znacznie usprawniają pracę nad każdym projektem.

 
Systemy do oceny ryzyka projektowego

Systemy do oceny ryzyka projektowegoSystemy do oceny ryzyka projektowego pozwalają

Programy dla biznesu

Programów dla biznesu jest bardzo wiele. Warto przejrzeć of

Ryzyko w projekcie

138W każdym nowym projekcie spotykamy się z pewnym poziomem ryzyka. Nigdy nie możemy być do koń c