Ostatnio

Teraz większa liczba ludzi z chęcią odchodzi z pracy (zatrudnienia) w czyjejś firmie, żeby zrealizować swoje ukryte pragnienia o własnej działalności gospodarczej, własnej firmie.

Jeszcze niedawno ustąpienie ze stabilnej posady na rzecz sporej dozy niepewności, jaką jest prowadzenie własnej działalności gospodarczej, było traktowane za dość ryzykowne. Dziś też bardzo ryzykownym nadal jest, lecz ludzie zmierzają się z tym ryzykiem z wizją lepszego dni jutrzejszego.

Więcej…

Kariera zawodowa to dość popularne w ostatnich latach określenie, które bardzo często występuje w mediach. Mówiąc kariera zawodowa mamy na myśli pewną ścieżkę zawodową, która ma nas doprowadzić do takiego stanu, kiedy to będziemy wykonywać pracę zgodną ze swoimi predyspozycjami i będziemy także otrzymywać za nią godne pieniądze.

W zasadzie każdy z nas chciałby robić to, co lubi, jednak to szczęście obecnie mają tylko nie liczni. Rynek pracy w Polsce nie wygląda najlepiej.

Więcej…

W Polsce starając się o posadę zostajemy poinformowani, iż praca będzie wykonywana na umowę zlecenie albo będzie zrealizowane na podstawie umowy o dzieło.

Okoliczność opłacania robotnika na etacie na podstawie umowy o pracę to w dzisiejszych czasach właściciela firmy niemały koszt finansowy, toteż pracodawcy robią zmniejszenie zobowiązań, zatem zatrudniają pracownika na powyżej przedstawione umowy, co daje możliwość na oszczędzenie na na składkach ZUS.

Więcej…
Zarządzanie projektem

133W firmie bardzo ważne jest sprawne zarządzanie projektami.

Mogą nam to umożliwić nowoczesne programy komputerowe i oprogramowania z zakresu właśnie zarządzania nowymi projektami czy planowania ryzyka. Dzięki nim możemy oszacować z jakim ryzykiem wchodzimy w dane przedsięwzięcie, określić zakres projektu czy jego budżet.

System zarządzania projektami

Nowoczesne moduły obejmujące zarządzanie ryzykiem czy zarządzanie projektami sprawdzają się praktycznie w każdej firmie. W wielu przedsiębiorstwach wdraża się nowe produkty, testuje nowe technologie.

To wszystko wymaga opracowania szczegółowego projektu, od stworzenia jego planu poprzez wykonanie i napisanie raportu o całym działaniu. Wszystkie te etapy wspomaga nowoczesne zarządzanie projektami, które sprawia, że wiele etapów możemy skomputeryzować, co oszczędza czas i pieniądze. Zaletą takich programów jest łatwość obsługi i to, że możemy je wykorzystywać wielokrotnie, do różnych projektów. Wiele firm bardzo chwali sobie te nowatorskie narzędzia, które znacznie usprawniają pracę nad każdym projektem.

 
Systemy do oceny ryzyka projektowego

Systemy do oceny ryzyka projektowegoSystemy do oceny ryzyka projektowego pozwalają

Programy dla biznesu

Programów dla biznesu jest bardzo wiele. Warto przejrzeć of

Ryzyko w projekcie

138W każdym nowym projekcie spotykamy się z pewnym poziomem ryzyka. Nigdy nie możemy być do koń c