Ostatnio

Z roku na rok zakupy w Internecie cieszą się coraz większą popularnością. Jest coraz mniej firm, które nie działają w internecie. W sieci możemy nabyć zarówno produkty jak i usługi.

Osobom, które nie miały doświadczenia z kupowaniem na odległość zawsze towarzyszy pewien niepokój, czy nie zostaną oszukane.

Więcej…

Nie bez powodu ludzie najchętniej odpowiadają na ogłoszenia, w których oferowane jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Ten rodzaj umowy jest najbardziej korzystny dla pracownika, ponieważ jej zawarcie wiąże się uzyskaniem konkretnych praw.

Przywileje te wynikają z kodeksu pracy, ustawy o minimalnym wynagrodzeniu oraz z przepisów wykonawczych. Normy te są dość ściśle określone, a ich stosowanie w istotny sposób ogranicza swobodę w ustaleniu zasad współpracy między pracownikiem a pracodawcą.

Więcej…

Każdy kolejny rok kalendarzowy pracy rodzi nowe roszczenia pracownika o możliwość wykorzystania urlopu wypoczynkowego. Jego długość zależy przede wszystkim od długości zatrudnienia oraz wielkości etatu, który posiada.

W tym względzie bierze się pod uwagę ogólny czas pracy świadczony przez daną osobę, we wszystkich miejscach jej pracy łącznie.

Więcej…
Zatrudnienie pracownika

W Polsce starając się o posadę zostajemy poinformowani, iż praca będzie wykonywana na umowę zlecenie albo będzie zrealizowane na podstawie umowy o dzieło.

Okoliczność opłacania robotnika na etacie na podstawie umowy o pracę to w dzisiejszych czasach właściciela firmy niemały koszt finansowy, toteż pracodawcy robią zmniejszenie zobowiązań, zatem zatrudniają pracownika na powyżej przedstawione umowy, co daje możliwość na oszczędzenie na na składkach ZUS.

Dla właściciela przedsiębiorstwa to dobre rozwiązanie, dla zatrudnionego już nie tak bardzo. Powód jest prosty, podczas zatrudnienia na taką umowę, nie gromadzone są dla tak zatrudnionego składki ubezpieczeniowe zatem na koncie osoby zatrudnionej nie są gromadzone jakiekolwiek fundusze emerytalne.

Pracodawcy dla ubezpieczenia zdrowotnego odszukali sprytne rozwiązanie i tej kwestii i dość często pracownikom na na umowę zlecenie lub o dzieło jest pobierane ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli pracodawca nie pozwoli na taką ewentualność zatrudniony niestety nie posiada takiego ubezpieczenia.

Nie mając umowy typu umowa o pracę nie ma się również zdolności kredytowej, co implikuje, że nie ma możliwości otrzymać jakikolwiek kredyt bankowy. Szukając więc pracy powinniśmy poszukać przedsiębiorstwa, które dokona zatrudnienia pracowników w oparciu o umowę o pracę, ponieważ to jest najkorzystniejsza opcja, przejdź praca przez internet.

 
List motywacyjny - jak go napisać?

List motywacyjnyDokumenty aplikacyjne składają się zazwyczaj z CV, formularza aplika

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?

Pomyślna rozmowa kwalifikacyjnaOdpowiednie przygotowanie do rozmowy k

Prawo spadkowe - kto i kiedy może odrzucić spadek?

PrawoBól jaki niesie śmierć bliskiej osoby jest często nie do opisania. Dodatkowo, traumatycz